Sportovní psychologie udržuje tělo i mysl v rovnováze

Ilustrační foto | Foto: shutterstock.com

Platí, že kdo má srovnanou hlavu při sportu, má ji srovnanou i v životě. Poměrně před dlouhou dobou se začali lidé zajímat o to, jak v pohodě se sportovci cítí. Nejprve je zajímal výkon, pak strava a životní styl. Duše a její reakce na stresové momenty až jako poslední v řadě. Je to i proto, že sport je dnes nedílnou součástí života a nikdo jej nechce vykonávat pod tlakem.

Proto se stále víc rozvíjí obor sportovních koučů, kteří mají napomoci sportovcům udržovat se v dobrém rozpoložení, nestresovat se hloupostmi a díky tomu dosáhnout na medaile. V pralesní lize, nebo na olympiádě, princip je v zásadě stejný. 

V první řadě je třeba porozumět tomu, že sportovní psychologie je mezioborovým vědeckým odvětvím. Na pomezí mezi psychologií, která má na starosti koncentraci na výkon a disciplínu, se také věnuje biomechanice pohybu, fyziologii a kineziologii. Právě v okamžiku, kdy sportovní terapeut přesně chápe soustavu činností, které dohromady přinášejí výkon na požadované úrovni, může být svému klientovi dobrým koučem. V jiném případě se to nikdy nepodaří. Jakmile totiž bude jeden kterýkoliv z výše uvedených oborů upozaďovat, může velice snadno dojít k přepětí sportovce, jeho vyhoření a neodkladnému konci jeho kariéry.

Důkladně si rozmyslete, proč sportujete. Je to důležité pro tělo i psychiku

Nejlepší sportovci mají jedno společné. Umí se zeptat - proč? Znají důvod svého konání a peníze to často nejsou. V případě amatérů by odpovědí na ...

Je jasné, že laik je sám sobě trenérem i koučem kineziologem, protože sám dokáže odhadnout, že dnes by hrát zápas neměl, protože má ještě z posledního tréninku namožené svaly. Také si dokáže v obecné rovině definovat, zda ho sport ještě baví nebo ne. Ovšem u vrcholových sportovců je to trochu jinak. Abnormální tlak na výkon často vede k poklesu výkonnosti, a tehdy je třeba mít vedle sebe odborníka, který tu přidá, jinde ubere.

Právě tak sportovní psychologové fungují a právě oni jsou si se svými klienty často velice blízcí, protože pečlivě sledují veškeré aspekty sportovního i soukromého života tak, aby vždy dosáhli vnitřního klidu sportovce a ten se tak mohl soustředit výhradně na výkon. Rozhodně ale nevnímejte funkci sportovního psychologa jako roli někoho, kdo dojde klientovi na nákup, pohádá se za něj s partnerkou a podobně. Vztahy jsou většinou v čistě profesionální rovině a podobné nesmysly jsou vidět jen v hollywoodských filmech nevalné kvality. 

Důvody, proč jsou lidé závislí na selfíčkách, jsou zřejmé, ale dají se odstranit

Před dvaceti lety o této diagnóze nikdo neslyšel. Posedlost, nebo chcete-li závislost na selfies, je dnes chorobou, kterou trpí poměrně hodně ...

Sportovní psycholog má za úkol jiné věci než nákupy a zabavení sportovcova hysterického partnera. Musí udržovat interakci mezi tělem a duší v rovnováze tak, aby nedocházelo k přepínání ani jednoho z aspektů, které finálně vedou k podání toho nejlepšího výkonu. Stručně řečeno, starají se o to, aby duše i tělo fungovaly vyrovnaně. Proč tomu tak je? Protože naštvaný sportovec si může tím, že ze sebe bude chtít vydat to nejlepší, ublížit fyzicky. Natržené vazy z jejich přepětí je to nejmenší, co se může přihodit. Únavové zlomeniny, vzniklé díky nesprávné koncentraci na výkon, taktéž nejsou výjimkou, únavový syndrom též ne. Psycholog tedy udržuje sportovce v mentální kondici, která jej nijak neohrožuje na životě a zdraví. Používají se k tomu formy vizualizace, koncentrace, relaxace. A přesně tyto činnosti pomáhají sportovcům předcházet zraněním. 

Deset rad, jak zvítězit nad emocionálním přejídáním

Možná si to nepřipouštíte, ale právě tenhle problém může být stopkou, která vám brání ve zdravém životním stylu. Psychika je potvora a okamžiky, ...

Z jiného úhlu pohledu je třeba vidět, že sportovní psychologové pomáhají svým klientům, aby nežili jen pro zlato a bednu. Dokážou jim vysvětlit i další aspekty života, připravit se s nimi na další varianty životní cesty. Právě a díky nim klesá počet sportovců, kteří po ukončení kariéry končí v náručí alkoholu, hazardních her, a dalších rizikových faktorů. V neposlední řadě je třeba definovat, že sportovní psychologové pracují se svými klienty tak, jako by byli administrátory jejich života. Ve všech ohledech.